Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie


>

 • Firma

 • IČDPH

 • Dátum zverejnenia

 • Za rok

 • TN-COMPANY, s.r.o.
  Legionárska 6419, Trenčín
 • SK2022426967
 • 04.02.2013
 • 2012
 • SABO, s. r. o.
  Karpatská 367, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2022671013
 • 04.02.2013
 • 2012
 • DART-EER s.r.o.
  Malinovského 8, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2022682596
 • 04.02.2013
 • 2012
 • DH CONTACT, s. r. o.
  Kočovská 5, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2020183319
 • 04.02.2013
 • 2012
 • ATELA, s. r. o.
  Podjavorinská 1614, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2023002300
 • 04.02.2013
 • 2012
 • EMEL Stavby s. r. o.
  Nábr. J. Kalinčiaka 5, Prievidza
 • SK2022691517
 • 04.02.2013
 • 2012
 • KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze
  87, Valaská Belá
 • SK2020470056
 • 04.02.2013
 • 2012 • BETON PLUS s. r. o.
  Morovno 31, Handlová
 • SK2022876702
 • 04.02.2013
 • 2012
 • NOVA COMPONENTS, spol. s r. o.
  Športová 23, Prievidza
 • SK2022580769
 • 04.02.2013
 • 2012
 • DLB Legno Plus, s.r.o.
  Školská 365, Nitrianske Pravno
 • SK2021954308
 • 04.02.2013
 • 2012
 • METAL KOVO, s.r.o. v konkurze
  Priemyselná 9, Prievidza
 • SK2020077653
 • 04.02.2013
 • 2012
 • Sheep cheese s.r.o.
  Ciglianska cesta 18, Prievidza
 • SK2022149019
 • 04.02.2013
 • 2012
 • MÄSOKOMBINÁT PRIEVIDZA, a.s. v konkurze
  Ciglianska 3, Prievidza
 • SK2020077125
 • 04.02.2013
 • 2012
 • MOBIMEX s. r. o.
  Nám. M. R. Štefánika 29, Myjava
 • SK2023067156
 • 04.02.2013
 • 2012 • PBT Consulting, s. r. o.
  Kostolné 158, Kostolné
 • SK2022792288
 • 04.02.2013
 • 2012
 • Blister Technology s.r.o.
  Gen. Ľ. Svobodu 4, Partizánske
 • SK2022302051
 • 04.02.2013
 • 2012
 • Transports Hoocker, s.r.o.
  Nitrianska 7, Partizánske
 • SK2021867078
 • 04.02.2013
 • 2012
 • BAU-STAV Slovakia s. r. o.
  Veľká okružná 1156, Partizánske
 • SK2022987912
 • 04.02.2013
 • 2012
 • GetIN building & estate, s.r.o.
  Kočovská 5, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2022075517
 • 04.02.2013
 • 2012
 • NWSE Investing s.r.o.
  Kočovská 5, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2022401304
 • 04.02.2013
 • 2012
 • VS Bau s.r.o.
  Piešťanská 13, Nové Mesto nad Váhom
 • SK2023222399
 • 04.02.2013
 • 2012